back

Műhelymunka

A műhelymunka célja, hogy a hallgató saját tapasztalatot szerezzen arról, hogy milyen egy tudományos kutatás. A félév alatt egy kutatási kérdés megválaszolására tesz kísérletet minden résztvevő, megismeri a kísérlettervezés és vezetés módját, az adatok megfelelő elemzési lépéseit. Nagy műhelymunka esetén a hallgató a tudományos beszámoló készítésének lépéseibe is betekintést nyerhet.

Tájékozódáshoz:

Néhány korábbi témavezetésem:

Csontos Anna Zsófia: A multimodális észlelés alakulása a vizuális inger különböző intenzitásának és helyének függvényében
Gyurkovics Máté: A multimodális interakció hatása a mutatási hibára
Kiss Tamás: A multimodális integráció vizsgálata koncentrált figyelem és redundáns célinger paradigma esetében
Tóth Zsuzsanna: Az ingerintenzitás hatása a multiszenzoros integrációra
Virágh Tamás: Az ingerintenzitás szerepe a multimodális észlelésben
Kling Fanni: A figyelmeztető hanginger és a kettős feladat paradigma válaszkészletének interakciója szimulált vezetési helyzetben