back

Kognitív pszicholgóia gyakorlat

Oktató neve: Török Ágoston
Email: torok.agoston@ttk.mta.hu
Fogadóóra: megb.sz.

Általános ismertetés:

A kurzus célja, hogy az általános pszichológiai előadások anyagát kiegészítve bemutassa azokat a fontosabb módszertani eszközöket, kísérleti paradigmákat, amelyek segítségével a kutatók alátámaszthatják elméleteiket. Fő szempont, hogy a hallgatók a gyakorlatban, saját tapasztalat szerzésével ismerkedhessenek meg a kísérletezés technikájával és alapszabályaival, az alkalmazott eszköztárral és az eredmények értelmezésének főbb kritériumaival. Az órán bemutatott vizsgálatok elvégzése, és a folyamatos számonkérés az előadás tananyagának elsajátítását, valamint a szigorlatra való sikeres felkészülést igyekszik elősegíteni.

Témakörök

szept. 15. Bevezetés, a félév anyagának ismertetése. Kog 1. könyv 1 harmada (abszolut oldalszám szerint)

szept. 22. Kog 1.2

szept 29. Kog 1.3

okt 6. 30. Kog 2.1

okt. 13. Kog 2.2

okt. 20.. Kog 2.3

nov 3. Kog 3.1

nov 17. Kog 3.2

nov 24. Kog 3.3

dec 1 Kog ??

dec 8. Összefoglaló, jegyek megbeszélése

Az órák felépítése

  1. Zárthelyi dolgozatok (»10-15 perc);
  2. Zh, jegyzőkönyvek megbeszélése, kérdések (»10 perc);
  3. A gyakorlati feladatok megoldása (»50 perc);
  4. Az eredmények értékelési és feldolgozási módjának ismertetése (»15 perc)

Követelmények és értékelési szempontok

Az óra látogatása kötelező (max. 3 hiányzás). A gyakorlati feladatok elvégzése érdekében fontos a pontos megjelenés.

Hiányzásnak minősül a 20 percnél nagyobb késés. Az órán a laptopok, számítógépek és mobiltelefonok használata csak az oktató engedélyével, kizárólag oktatási céllal lehetséges. Ennek megszegése esetén az adott órai részvétel semmisnek minősül.

A félév végén gyakorlati jegy szerezhető, az alábbi részfeladatok pontszámaiból: i) Zh ii) fogalom definíció iii) jegyzőkönyv iv) félév végi dolgozat.

További pontszerzés lehetséges kísérletben kísérleti személyként való részvétel esetén.

A félév során összesen 100 (25+25+25+25) pontot lehet szerezni. Ponthatárok: 60-69=2; 70-79=3; 80-89=4.

Zárthelyi dolgozatok

Összesen 10 Zh lesz a félév során (egyenként max. 5 pontért), amelyekből tetszőleges 5 eredményét lehet felhasználni. Összességében legalább 10 pontot el kell érni. A Zh anyagát az oktató az előző órán jelöli meg. Ezek minden esetben tankönyvrészletek. Feladat a pontos, értő feldolgozás. A zárthelyi dolgozatokat minden esetben a torok.agoston@ttk.mta.hu címre kell elküldeni, a tárgy mindig „KGY<ÉVSZÁM>ZH” legyen!

Jegyzőkönyvek

Az órán elvégzett kísérletek instrukcióját ismertető, eredményeit rögzítő rövid leírások, amelyekben mindenki a saját adatát dolgozza fel (kivéve, ha az egész csoport eredménye a fontos). A sikeres feldolgozásnak nem feltétele a statisztikai elemzés elvégzése. Minden jegyzőkönyv 5 pontot ér. Ha egy órán több feladatot végzünk el, csak az egyiket kell dokumentálni. Összességében legalább 10 pontot kell elérni. A cél az órai feladatok pontos, értő elvégzése és a főbb feldolgozási/elemzési módszerek elsajátítása.

Felépítés: a kísérlet célja (általános elméleti kérdés), hipotézis, felhasznált eszközök, eljárás ismertetése, eredmények leírása (táblázat, grafikon), eredmények értelmezése, fontos kísérleti hatások kiemelése. 1 oldal (irodalom nélkül).

A dolgozatokat minden esetben a torok.agoston@ttk.mta.hu címre kell elküldeni, a tárgy mindig „KGY<ÉVSZÁM>JK” legyen! Határidő: az óra kezdete.

Fogalmi meghatározás

A feladat lényege egy alapfogalom részletes meghatározása. A feladott fogalmak részét képezik a szigorlat anyagának. A meghatározás lényege a fogalom szabatos leírása, valamint az alkalmazási lehetőségek, más fogalmakkal való kapcsolat feltárása. Pontozási szempontok: a) meghatározás mélysége b) az általános témával való kapcsolata c) alkalmazási lehetőségek. terjedelme 1 oldal (irodalom nélkül). A feladat elvégzésére legfeljebb 25 pont adható (legalább 12 pontot el kell érni). Határidő: november 7. 20:00

A dolgozatokat minden esetben a torok.agoston@ttk.mta.hu címre kell elküldeni, a tárgy mindig „KGY<ÉVSZÁM>FM” legyen!

Félév végi dolgozat (csoportos munka)

A félév végén a hallgatók csoportos munkával elkészítenek egy „nagy” jegyzőkönyvet. A feladat kiindulópontja a félév egyik kísérleti demonstrációja (vagy a témához kapcsolódó másik vizsgálat). A hallgatói csoportok feladata a választott vizsgálat elvégzése 20-25 fős mintán, az adatok statisztikai elemzése és értékelése, továbbá mindezek alapján egy hosszabb jegyzőkönyv elkészítése (különös hangsúllyal a vizsgált kérdés általános és közvetlen elméleti hátterére, valamint az eredmények értelmezésére és elméleti beágyazására).

A feladattal összesen 25 pont szerezhető, minimum 12 szükséges. Az értékelés szempontjai: i) az elméleti bevezető minősége (jól strukturált, probléma fókuszú kérdésfelvetés) ii) módszertani rész szabatossága iii) eredmények feldolgozásának és bemutatásának színvonala iv) összefoglaló és kitekintés relevanciája. Terjedelme 3 oldal (irodalom nélkül).

Határidő: december 9. 20:00

A dolgozatokat minden esetben a torok.agoston@ttk.mta.hu címre kell elküldeni, a tárgy mindig „KGY<ÉVSZÁM>FD” legyen!